سامانه پیامکی : 100058309

شماره مرکزی : 58309-021

واحد کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی QC & Packaging مدیران پیشرو
 

این واحد با بهره بردن از کارشناسان مجرب، روش هایی را تدوین می نمایند تا شرکت بتواند به وسیله آن روش ها، از مرغوبیت و مشتری پسند بودن کالاهای خود چه در ظاهر دستگاه و چه در بحث فنی مطمئن شده تا از بازگشت مجدد دستگاه ها جلوگیری کند.واحد کنترل کیفی مدیران پیشرو آماده خدمات زیر در زمینه کنترل کیفی می باشد:
ارائه خدمات بازررسی و تهیه گزارشات کنترل کیفی و QC به صورت گرافیکی و آماری از دستگاه های ارسالی و بررسی و بهینه سازی عملکرد آنها در صورت نیاز، سپس در این واحد فرایند بسته بندی و پکینگ شکیل و خاص مدیران پیشرو انجام می گیرد و در اولین روز کاری ارسال سفارش انجام میگیرد.

qc 1