سامانه پیامکی : 100058309

شماره مرکزی : 58309-021
fast pos delivery

دستگاه کارتخوان امانی

دستگاه های متصل به شبکه شتاب با امکان برداشت و انتقال و مشاهده موجودی برای دارندگان کارت های عضو شتاب می باشند

که همچنین پرداخت قبض های عمومی نظیر قبوض آب، برق و …  برای کاربران در عین سهولت در استفاده، امنیت بالا و ارائه خدمات ۲۴ ساعته را فراهم می نماید.

s58

این محصول در دو نوع پاسخگوی نیاز های کسب و کار های گوانگون می باشد:
ثابت
سیار

1- تعداد تراکنش ماهانه با توجه به نوع صنف متغیر می باشد
2- کپی شناسنامه
3- کپی پشت و رو کارت ملی
4-اجاره نامه
5-قبضی که کد پستی داشته باشد یا 6-تاییدیه کد پستی
7- تاییدیه شماره شبا
8-جواز کسب یا فرم استشهاد